Қазақ ұлттық университеті. әл-Фараби атындағы қазұу базасында, философия және саясаттану факультетінің жанындағы жалпы және этникалық педагогика кафедрасында жүргізіледі мамандықтар бойынша дайындау:”5В010300 – Педагогика және психология” және “5b012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану”.
Мамандық “5В010300 – Педагогика және психология”.
Мамандығы бойынша түлектерге “5В010300– Педагогика және психология” БАКАЛАВРЫ академиялық дәрежесі-ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ және мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі.
“5В010300 –Педагогика және психология” – бірегей пән, ол мүмкіндік береді біріктіру психологиялық-педагогикалық біліктілік пен педагогикалық мәдениетін болашақ кәсіби маман.
Түлектер мамандық “5В010300 – Педагогика және психология” келесідей бағыттарда жұмыс істей алады:
– педагог-психолог, оқу-тәрбие мекемелерінде әр түрлі типтегі (мектепке дейінгі оқыту және тәрбие; жалпы орта білім беретін мектеп, кәсіби мектеп, бейіндік мектептер: гимназиялар, лицейлер; колледждер);
– педагогика және психология оқытушысы, колледжде;
– әлеуметтік педагог интернат-үйлерде, балалар үйлерінде, түзеу және түзету орындарында;
– маман әкімшілік органдарында (білім және ғылым Министрлігі, облыстық оқу бөліміне, аудандық әкімдіктер);
– персонал жөніндегі менеджер кадр қызметтерінде әр түрлі ұйымдардың, жұмыспен қамту қызметтерінде кадрларды даярлау және қайта даярлау.
Оқытылатын пәндер: мамандыққа Кіріспе, психологиялық-педагогикалық кәсіпке, Педагогика, Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, Психология және адам дамуы, Тарихы, психологиялық-педагогикалық ой-Қазақстанда және әлемде, Салыстырмалы педагогика, Этнопедагогика, өзін-өзі Тану, педагогиканы оқыту Әдістемесі, психологияны оқыту Әдістемесі, тәрбие жұмысының Теориясы мен әдістемесі, Педагогикалық психология, Психологиялық-педагогикалық диагностика, Психологиялық-педагогикалық кеңес беру, Әлеуметтік-психологиялық тренинг, Әлеуметтік педагогика, Әлеуметтік психология, Психологиялық-педагогикалық конфликтология негіздері, Педагогикалық шеберлік, Әдіснамасы және әдістері ” психологиялық-педагогикалық зерттеулердің, Эксперименттік психология, Арнайы педагогика, Девиантология, Когнитивті психология және педагогика және т. б.
Оқыған кезде мамандығы “Педагогика және психология” студенттер мүмкіндігі бар жеке білім беру траекториясын таңдау. “Жалпы және этникалық педагогика кафедрасында білім алушы студенттерге арналған мамандығы “Педагогика және психология”, таңдауға ұсынылады екі жеке білім беру траекториясы: “Мектеп педагог-психологы” және “практик педагог-психолог”.
Сайланбалы (элективными) заттармен бойынша жеке білім беру траекториясын “Мектеп педагог-психологы” болып табылады: Рухани-адамгершілік тәрбие, оқушылар, Педагогика ХХ ғасырдың Психологиялық-педагогикалық негіздері мектеп пен отбасының өзара әрекет, Отбасылық кеңес беру, Жас ерекшелік педагогикасы және психологиясы, Педагогика ынтымақтастық Негіздерін, педагогикалық аксиология, Түзету-дамытушылық жүйесі қызметінің мектеп психологы, Педагог-психолог ШЖМ-да Оқыту, дарынды балаларды сапа Менеджменті мектепте білім берудің Психологиялық-педагогикалық мәселелері, 12 жылдық білім беру.
Сайланбалы (элективными) заттармен бойынша жеке білім беру траекториясын “практик педагог-психолог” болып табылады:
Қазіргі білім беру тұжырымдамалары, Педагогикалық технология, білім беру Проблемалары, отбасы мен жұмыстың психологиялық-педагогикалық технологиялары, қолайсыз отбасымен, Педагогика полимәдени тәрбие беру, Психологиялық-педагогикалық кеңес беру балалар, девиантты мінез-құлықты Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру, Психологиялық-педагогикалық негіздері гендерлік білім беру, Психологиялық-педагогикалық түзету, бейінді білім беру Педагогикасы, Жобалау саласындағы білім беру Негіздері, психологиялық-педагогикалық басқару, Психологиялық-педагогикалық практикум.
Оқыту қазақ және орыс тілдерінде.
Оқу мерзімі – 4 жыл.
Оқыту нысаны: күндізгі.

Мамандығы “5b012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану”.
Мамандығының түлектеріне “5b012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану” БАКАЛАВРЫ академиялық дәрежесі беріледі ” ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ өзін-өзі ТАНУ.
“5b012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану” жаңа мамандығы Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде. Дайындау жүргізілуде, Қазақстанда 2010 жылдан бастап.
Түлектер мамандығы бойынша “5b012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану” жұмыс істей алады білім беру жүйесінде әлеуметтік педагог лауазымындағы; маман бойынша баланың құқықтарын қорғау және басқа да органдарында әлеуметтік қолдау жұмыссыз және табысы аз; аниматором, балаларды дамыту орталықтарында және басқа да компаниялар.
Пән “өзін-өзі тану Мұғалімі, әлеуметтік педагог.
Сондай-ақ, олар жұмыс істей алады:
– мемлекеттік құрылымдарда (ҚР БҒМ балалардың құқықтарын қорғау, облыстық балалардың құқықтарын қорғау департаменттері);
– әлеуметтік бағыттағы мекемелерде (әлеуметтік қамтамасыздандыру, қолдау және көмек көрсету, жұмыссыздарды, аз қамтылған және еңбекке жарамсыз);
– білім беру мекемелерінде (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, мектептер, балалар үйі, интернаттар, арнайы білім беру мекемелері);
– мекемелерде мәселелерімен байланысты өскелең ұрпақты тәрбиелеу мен дамыту қоғамдық ортада түзету және оңалту орталықтары;
– мекемелерде, байланысты балалардың бос уақытын ұйымдастырумен және балалар шығармашылығын қолдаумен, толыққанды әлеуметтенуі мен тұлғалық өскелең ұрпақты дамыту (қоғамдық ұйымдар, балалар клубы, студиялар, сауықтыру лагерлері, аниматорской қызмет).
Оқитын пәндері: педагогикалық мамандыққа Кіріспе, Педагогика Тарихы, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану, Салыстырмалы педагогика, Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, Психология және адам дамуы, Этнопедагогика, өзін-өзі Тану, Әлеуметтік педагогика, Әлеуметтік психология, оқыту Әдістемесі өзін-өзі тану, педагогиканы оқыту Әдістемесі, тәрбие жұмысының Теориясы мен әдістемесі, Педагогикалық анимация, Әлеуметтік-педагогикалық диагностика, Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру, психологиялық-педагогикалық конфликтология Негіздері, Отбасылық кеңес беру, Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі, Педагогика және психология тұлғааралық қарым-қатынастың әдістері мен Әдіснамасы, әлеуметтік-педагогикалық зерттеулер, әлеуметтік-педагогикалық жұмысты Жобалау, Арнайы педагогика, Девиантология, Технология әлеуметтік-педагогикалық жұмыс, балалармен және т. б.
Оқыған кезде мамандығы “Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану” студенттер мүмкіндігі бар жеке білім беру траекториясын таңдау. “Жалпы және этникалық педагогика кафедрасында білім алушы студенттерге арналған мамандығы “Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану” таңдауға ұсынылады екі жеке білім беру траекториясы: траекториясының “Әлеуметтік педагог және өзін-өзі тану мұғалімі” және “Әлеуметтік педагог-аниматор”.
Сайланбалы (элективными) заттармен бойынша жеке білім беру траекториясын “Әлеуметтік педагог және өзін-өзі тану мұғалімі” болып табылады: Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс, отбасымен, арнайы педагогика және психология Негіздері, Пенитенциарлық педагогика, Әлеуметтік-педагогикалық түзету, Тренинг, білім беру, Әлеуметтік-педагогикалық практикум, өзін-өзі Тану: теориясы және практикасы, Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру, мектептегі, Кәсіптік өзін-өзі тану және дамыту педагогтың, Педагогикалық қолдау, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамыту, Дін және білім беру, Арт-терапия: әдістері әлеуметтік-педагогикалық жұмыс девиантты мінез-құлықты балалармен.
Сайланбалы (элективными) заттармен бойынша жеке білім беру траекториясын “Әлеуметтік педагог-аниматор” болып табылады:
Социомәдени еліктеу жастарды әлеуметтік тәрбиелеуде, Коррекциялық педагогика, Педагогикалық әртістік, Жас ерекшелік педагогикасы және психологиясы, Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен Әлеуметтік-психологиялық қызметі, білім беру, Театралдық педагогика, Басқару, әлеуметтік-педагогикалық жүйені, Психологиялық-педагогикалық диагностика, Әлеуметтік-педагогикалық менеджмент Әлеуметтік-педагогикалық тренинг.
Оқыту қазақ және орыс тілдерінде.
Оқу мерзімі – 4 жыл.
Оқыту нысаны: күндізгі.
Түлектері ойдағыдай аяқтаған бакалавриат бойынша мамандықтар “5В010300 – Педагогика және психология” және “5b012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану” жалғастыра алады университет МАГИСТРАТУРАСЫНДА келесі мамандықтар бойынша:
“6М010300 – Педагогика және психология”
“6М012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану”.
Қабылдау шарттары:
Қабылдау негізінде жүзеге асырылады гранттар, сондай-ақ оқытуды төлей отырып, нәтижелері бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ).
Оқу құны – жылына 610 мың теңге. Бөліп төлеу мүмкіндігі қарастырылған.
Қажетті құжаттар:
– туралы құжат орта жалпы (жалпы орта), бастауыш кәсіби (техникалық және кәсіби), орта кәсіби (орта білімнен кейінгі) немесе жоғары білімі (түпнұсқа);
– көлемдегі алты фотосурет 3 х 4;
– медициналық анықтама 086-У формасы;
– ҰБТ немесе кешенді тестілеу сертификаты;
– білім грантын тағайындау туралы куәлік (бар болған жағдайда);
– жеңілдіктер туралы анықтама.
Қабылдау комиссиясының мекен-жайы Қазұу. әл-Фараби атындағы қазұу, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы 71, Бас оқу ғимараты (БОҒ) – 3 ғимараты экономическогофакультета, 1-қабат.
Байланыс телефондары: 8(727) 377 33 66