1. Осы Техникалық регламенті қауіпсіздігіне қойылатын Талаптар “жемшөп және жемшөп қоспаларының” (бұдан әрі – Техникалық регламент) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 10 шілде 2002 жылғы “ветеринария Туралы” 9 қарашадағы, 2004 жылғы “техникалық реттеу Туралы” және 21 шілде 2007 жылғы “тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі Туралы” және ең аз қажетті талаптарды белгілейді азық және азық қоспаларының қауіпсіздігіне, тамақтануына арналған өнімді және өнімсіз жануарлардың, сондай-ақ шикізатқа, бастапқы материалдарға, реагенті және процестер, оларды өндіру, өткізу, тасымалдау, қолдану, сақтау және жою.
Техникалық регламент ” жемшөп пен жемшөп қоспаларына, өндірілетін (дайындалатын) және әкелінетін (импортталатын), сондай-ақ айналымға арналған азықтарға және Қазақстан Республикасының аумағында ретінде жануарларға арналған азық, жартылай фабрикаттар немесе шикізат басқа да азықтарды өндіруге арналған, пайдаланылатын технологиялардың ерекшеліктеріне қарамастан.
Түрлері өнім жататын осы Техникалық регламенттің және жіктеуіші бойынша олардың кодтары сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – СЭҚ ТН) 1-қосымшада көрсетілген осы Техникалық регламентке.
Осы Техникалық регламент жемшөп пен жемшөп қоспаларына, үйде (фермерлік) дайындалған жеке қолдануға арналған және дайындалған және генетикалық түрлендірілген өсімдік және/немесе басқа да шикізат.
2. Осы Техникалық регламенттің талаптары қолданылады қызмет барлық жеке және заңды тұлғалар қатысатын өндіру (дайындау), тасымалдау, сақтау, жемшөп және жемшөп қоспалары.
3. Азық және азықтық қоспалар, сондай-ақ шикізат процесінде өндіру (дайындау), сақтау және қолдану мүмкін сатып алу үшін тәуекелдер денсаулығы мен өмірін, жануарлар, адамдар пайдаланатын мал шаруашылығы өнімдерін жағдайларда:
1) пайда болу қаупі дайындау кезінде жақын өнеркәсіптік кәсіпорындарға немесе геохимиялық аудандарға жоғары радиацияға немесе құрамында ауыр металдар тұздарының;
2) пайдалану сапасыз немесе фальсифицированного шикізатты және буып-түю материалын тиісті санитарлық нормаларға;
3) технологиялық режимдерін сақтамағанда азықтарды өңдеудің (патогендік микроорганизмдердің көбеюі, токсиндердің жиналуы) ықпал ететін жануарлардың улануына;
4) дұрыс пайдалану және сақтау құралдарын күрес кеміргіштермен, жәндіктермен;
5) пайдалану консервіленген азықтарды құрамында жоғары мөлшері химиялық заттардың (консерванттардың).
4. Тәуекелді басқару бойынша ықтимал зиянды әсердің алдын алу сатыларында жүзеге асырылады:
1) жемшөп дайындау және жемшөп қоспаларын;
2) технологиялық процестерді өндіру (дайындау) жемшөп және жемшөп қоспаларын;
3) тасымалдау және азық және азық қоспаларын сақтау;
4) кәдеге жарату және жою жемшөп және жемшөп қоспалары.
2. Терминдер мен анықтамалар
5. Осы Техникалық регламентте мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
қауіпсіздік жемшөп пен жемшөп қоспаларын жол берілмейтін қатердің болмауы барлық процестерінде (сатыларында) әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою жемшөп пен жемшөп қоспаларын;
азық – түлік өнімдері өсімдік, жануар, минералдық, микробиологиялық, химиялық текті жануарларды азықтандыру үшін пайдаланылатын, құрамында қоректік заттарды сіңіретін нысан және көрсететін және жануарлардың саулығына зиянды әсерін;
жемдік қоспа заттар органикалық, минералдық және (немесе) синтетикалық текті көздері ретінде пайдаланылатын жетіспейтін қоректік және минералдық заттар мен витаминдер рационында жануарлар;
азықтық құндылық қасиеттерінің жиынтығы жем-шөп болған жағдайда, физиологиялық қажеттілігі қанағаттандырылатын жануарлардың қажетті заттар мен энергияға;
жануарлар – үй, жабайы, зоосаябақ, цирктік, зертханалық, сәндік, терісі бағалы, теңіз жануарлары мен басқа гидробионттардың, құстардың, аралардың, балықтардың;
жарамдылық мерзімі – кезең аяқталғанға дейін оның азық немесе азық қоспалары үшін қауіпсіз болып саналады сақтау кезінде мақсатты пайдалану процестерінің (сатыларының) шарттары өндіру (дайындау), айналымы жемшөп пен жемшөп қоспаларын;
құрама жем қоспасы қоспалардан тазартылған және ұсақталған дейін қажетті мөлшерін әр түрлі жемшөп пен жемшөп қоспаларын жануарларды толық азықтандыруды қамтамасыз ететін белгілі бір түрі, типі және өнімділігі;
металл магниттік қоспа – магнитке мөлшері мен нысандары қамтылған көрме немесе артқы добавке қабілетті притягиваться – магниту;
жануарлар өнімділік – жануарлар, пайдаланылатын немесе пайдаланылуы мүмкін, мал шаруашылығы өнімдерін алу үшін;
жануарлар непродуктивные – жануарлар пайдаланылатын мақсатты түрде мал шаруашылығы өнімдерін алу үшін;
шөп – жем нәтижесінде алынған сусыздандыру шөптер қамтитын 17% – дан аспайтын ылғалдың массалық үлесін;
пішендеме – жем, дайындалған шөптер, убранных ерте фаза өсіп-өну, провяленных дейін ылғалдылық 40% кем емес, және сақталған анаэробты жағдайларда;
патогенная микрофлорасы – микроорганизмдер қабілетті тудыруы жануарлар аурулары;
жол берілмейтін қатер-қауіп – қатер-өнім қауіпсіздігінің деңгейінен белгіленетін, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ;
сақтау мерзімі – уақыт кезеңі, оның ішінде-азық немесе азық қоспалары белгіленген сақтау шарттарын сақтаған кезде, сапа және қауіпсіздік көрсеткіштерін сақтайтын, көрсетілген нормативтік құжаттама;
түйіршіктелген азық – престелген мелкоизмельченный жем цилиндр немесе тік бұрыш пішінді белгілі бір мөлшерін құрамындағы құрғақ заттар талаптарына сәйкес нормативтік-техникалық құжаттаманы;
тәуекел – қолайсыз әсер ету ықтималдығы жемшөп пен жемшөп қоспаларының және жануарлардың саулығына және осы әсердің салдары қауіп тудыруға әкелетін жануарлардың өмірі мен денсаулығы;
уыттылығы – азық және азық қоспаларының қасиеті сипаттайтын анықтама уытты заттардың рұқсат етілген деңгейден жоғары тудыруы мүмкін ауру немесе жануарлардың қырылуы;
шикізат – объектілер, өсімдіктер, жануарлар, микробиологиялық, химиялық және минералдық жолмен алынатын, пайдаланылатын, өндіру (дайындау) үшін жемшөп және жемшөп қоспаларын;
кесек азық – жем, құрамында 22% – дан аспайды ылғал және 0,65 азықтық бірлік 1 кг құрғақ заттар.
3. Талаптар жемшөп және жемшөп қоспаларының қауіпсіздігі
кезде олардың Қазақстан Республикасының аумағында айналымда
6. Сату және қолдану, сондай-ақ әкелу (импорттау) кезінде азық және азық қоспаларын ішкі сауда объектілерінде қажет үй-жайлар мен шарттары мүмкіндігін қамтамасыз ететін қабылдау, бақылау, сәйкестендіру және сақтау жемшөп пен жемшөп қоспаларының қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес нақты түрлеріне арналған жемшөп және жемшөп қоспалары.
7. Негізгі шарттары айналымы кезінде жемшөп пен жемшөп қоспаларының Қазақстан Республикасының аумағында болып табылады:
1) сәйкестігін жемшөп пен жемшөп қоспаларының осы Техникалық регламент талаптарына сәйкес;
2) болуын растайтын құжаттың шығу тегі, жемшөп пен жемшөп қоспаларының сәйкестігін растау (сәйкестік сертификаты және (немесе) сәйкестік белгісі немесе сәйкестік туралы декларация);
3) болуы туралы ақпарат жемде және азықтық қоспалар таңбалауда және (немесе) ілеспе құжаттарда дайындаушының, жеткізушінің және (немесе) сатушының.
Шарттары, сақтау мерзімдері және жемшөп және жемшөп қоспаларын ықтималдығын жоюға тиіс кез келген ластану және бұзылу.
Іске асыру мерзімі өндіруші (дайындаушы) белгілейді қолданыстағы стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда ” жемшөп пен жемшөп қоспаларына.
8. Сатуға жіберілмейді:
1) азық және азық қоспаларының жарамдылық мерзімі өтіп кеткен;
2) жемшөп және жемшөп қоспалары бар анық белгілері бар бүлінген;
3) жемшөп және жемшөп қоспалары жоқ, олардың шыққан жерін растайтын құжаттардың немесе оларға қатысты ақпараты жоқ болса;
4) жемшөп және жемшөп қоспаларына сәйкес келмейтін ұсынылған құжаттарда көрсетілген ақпаратқа;
5) жемшөп және жемшөп қоспалары жоқ, таңбалау, мәліметтерді көрсете отырып, қарастырылған Техникалық регламентке сәйкес жүзеге асырылады. 

Бүкілресейлік мемлекеттік ғылыми-зерттеу институты
бақылау, стандарттау және сертификаттау ветеринариялық препараттарды және
Бүкілресейлік ғылыми-зерттеу институтымен, “ветеринарлық санитария”,
гигиена және экология

2.БЕКІТІЛГЕН

Департаменті ауыл шаруашылығы Министрлігінің ветеринария және
азық-түлік Ресей Федерациясы

3. ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ

Орнына “Ветеринариялық-санитариялық талаптарды жемдерге арналған өнімсіз
жануарлардың бекітілген” ГУВ ауыл шаруашылығы Министрлігі және
азық-түлік РФ 26.10.94 ж. № 13-7-2/174

4. ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ
Қолданылу мерзімі шектеусіз

Осы нормативтік құжат ( бұдан әрі – құжат) күші
жем үшін өнімсіз жануарлардың , оның ішінде полнорационные және
қосымша тамақтандыру түрінде “лакомств” ( бұдан әрі – азықтың) үшін пайдаланылатын,
азықтандыру ит, мысық, сәндік құстар, аквариум балықтары.

Ол үшін жүзеге асыратын ұйымдардың государтственный
ветеринарлық қадағалау , тіркеу және сертификаттау саласындағы
жемшөп өндірісі Ресей Федерациясының аумағында, сондай-ақ
импортталатын жемшөп.

Құжат негізінде әзірленген Әдістемелік нұсқауларды Минсельхозпрода
Ресей Денсаулық сақтау министрлігінің РФ, директивалар, БЭЖ-нің ережесін және “Федерациясының Еуропалық
институттардың сапасын бақылау бойынша жем” , “Бағдарламасы бойынша сертификаттау
үй жануарлары үшін азықты” Канада қауымдастығының ветеринариялық
медицина, сондай-ақ басқа да нормативтік құжаттарды басшылыққа алады
қауымдастық дайындаушылардың жемшөп Еуропа елдерінде, АҚШ және Канада.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Жем үшін өнімсіз жануарларды күтіп-ұстау, оларға су мен әдісі
консервациялау жіктеледі құрғақ (5 – 12% су), полувлажные (15 – 20 %
су) , консервіленген (72 – 85 % су) және мұздатылған ( 60 – 70 % су).

Құрғақ жем шығарылады түйіршік, үлпек, печенье, ұнтақ,
консервіленген түрінде фарш, гомогенді массасын, тілімнен ” тұздықта немесе желе.  Картинки по запросу Әдістері және талаптар оны әзірлеу азықтық