Мақалада Украинаның жалпы білім беретін мекемелеріндегі психофизикалық дамуы бұзыл- ған балаларды инклюзивті оқытуды ұйымдастырудың тəртібін анықтайтын нормативті-заң- намалық базасы ұсынылған; психофизикалық дамуы бұзылған балалардың олардың дені сау құрдастарынан ерекшеліктерімен бірге оқытуды қамтамасыз етудің негізгі факторлары мен ке- дергілері көрсетілген; Борис Гринченко атындағы Киев университетінде болашақ педагогтар- ды айрықша талаптарды қажет ететін мектепке дейінгі балалармен жұмыс істеуге даярлаудың ерекшеліктері баяндалған.

Бағыттарының бірі-білім беру жүйесін жаңғырту Украинадағы қазіргі кезеңде болып табылады қамтамасыз ету, балалардың құқықтары ерекшеліктерімен психофизиче – лық даму, интернетке сапалы – разованию интеграциялау, оларды қоғамға қосу арқылы жалпы білім беру кеңістігі. Осыған байланысты, бұл Украинадағы заңнамалық деңгейде танылуы құқығы бар балаларды бұзушы – тармаққа өзгеріс енгізілді-психофизикалық даму оқыту, білім беру мекемелерінде, соңғы уақытта жанданды енгізу үдерісі инклюзивті оқыту жалпы білім беру кеңістігі. Бұл, өз кезегінде, туындатады қажет – 7 Білім берудің бүгінгі мәселелері – Современные проблемы образования димость елеулі мазмұнын жаңарту және әдістемелік қамтамасыз ету, мамандарды даярлау шарттары. Тарату процесін интеграциялау, отандық контекстінде негізінен қазірдің өзінде себебі, Украина ратифицирова – ла саласындағы халықаралық құжаттар бала құқықтары мүгедектердің құқықтарын (Конвенция БҰҰ-ның бала құқықтары 20.11.1989 ж. ратифициро – вана Жоғарғы Кеңесінің Қаулысымен № 789-II 27.02.91 ж.; мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы жылғы 13.12.2006 ж. Заңымен бекітілген Украина № 1767-VI от 16.12.2009 ж.) делегациясы Украина Заңы Туралы “қаулысына өзгеріс заңнамалық актілер, Украина мәселелері бойынша жалпы орта және дошкольно білім беру бойынша оқу-вос – питательного процесін”, 6 шілде 2010 жылғы № 2442-VI қарастырылған өзгерістер енгізілсін Украина Заңы “Туралы жалпы орта, онда” білім туралы ” (1999 ж.) құру мүмкіндігі туралы жалпы білім беретін оқу орындарының құрамында арнайы және инклюзивтік сыныптардың балаларды оқыту үшін ерекше білім беру қажеттіліктері бар. Маңызды кезең анықтау концептуаль – лық негіздерін қатысты балалардың білім алуына психофизическими бұзу – ми қабылдау болды Саламанской туралы декларация принциптері, саясат және тәжірибелік қызметін білім беру саласындағы тұлғалардың ерекше бойынша – требностями және шеңберінен іс-қимыл бойынша Дүниежүзілік конференцияда білім тұлғалардың ерекше қажеттіліктері бар: қол жетімділік және сапасы ( Сал – манка, Испания, 1994 ж.), австрия әлемнің көптеген елдері, соның ішінде Украина, қажеттілігін шешу оқыту жүйесін жетілдіру, вос – тамақтандыру және балаларды әлеуметтік ортаға бейімдеу – рушениями психофизикалық дамуы. Опи – санные, жоғарыда аталған құжаттарында жаңа тәсілдері білім алуға адамдардың ерекше қажеттіліктері бар шартталған тен – денциями әлеуметтік интеграция, господствуют әлеуметтік саясат саласындағы соңғы ондаған жылдар бойы. Қамтамасыз ету үшін негізгі фактор – вместного оқыту балалардың психофизиологиялық даму ерекшеліктеріне қарай, олардың дені сау құрдастарымен бар тиісті дайындау педагогтардың балалармен жұмыс тәрби шұғылданатын, қажеттіліктерімен, ол предполага – ет қалыптастыру, олардың кәсіби құзыреттілігін дамыту саласында осы санаттағы балалар. Сондықтан, қазіргі уақытта білікті мамандарды дайындау үшін балалармен психофизикалық бұзылуы, жалпы білім беру кеңістігінде болып табылады өте өзекті, әсіресе сол өзгерістердің происхо – дят. Конституцияға сәйкес Украина заңнама мен білім беру саласындағы ре – абилитации, әлеуметтік қорғаудың мемлекет тарапынан қамтамасыз етілуі қолжетімділік сапалық дық білім тиісті деңгейін балаларға ерекше білім беру тұтыну ностями қабілетін есепке ала отырып, мүмкін мүмкіндіктерін, тілектер мен мүдделерін әрбір баланың арқылы инклюзивті білім беруді енгізу, атап айтқанда: Украина Заңына сәйкес “Туралы қаулысына өзгеріс заңнамалық актілер мәселелері бойынша жалпы орта және мектепке дейінгі білім беру бойынша оқу-тәрбие про- ғанда” Заңға өзгерістер енгізілді Украина “жалпы орта білім Туралы” инклюзивті оқыту жалпы білім беретін оқу орындарында (2010 ж.). Енгізу жолдары білім беру интеграция Тұжырымдамада дамыту, инклюзивті оқыту, бекітілген кезде – ң білім және ғылым Министрлігінің 01.10.2010 ж. № 912, атап айтқанда, жаңғырту мәселесі бойынша жоғары педагогикалық білім және педагог кадрлардың біліктілігін арттыру жүйесі көзделеді арнайы даярлау және қайта даярлау, педагогикалық кадрларды балалармен жұмыс істеу үшін ерекше білім беру қажеттіліктері бар жағдайында инклюзивті оқыту. Байланысты жандандыру процесін енгізудің интеграцияланған және инклюзивті оқыту Украинадағы және қажеттілігімен маңызды мәселелерді шешу бойынша құқықты қамтамасыз ету сапалы білім беру ерекше қажеттіліктері бар балаларды Кабинасындағы, оның ішінде Украина Министрлер 15 тамыз 2011ж