Субъектілері құқық бұзушылық, сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын мыналар болып табылады:

мемлекеттік лауазымды тұлғалар;
теңестірілген, мемлекеттік лауазымды тұлғаларға.
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық субъектілері болып табылады:

мемлекеттік лауазымды тұлғалар;
теңестірілген, мемлекеттік лауазымды тұлғаларға;
шетелдік лауазымды тұлғалар;
тұлғалар жүзеге асыратын мемлекеттік лауазымды параға сатып алу немесе оларға теңестірілген тұлғаларға не шетелдік лауазымды тұлғалар субъектілеріне сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың жатады барлық лауазымды адамдар, Парламенттің және мәслихаттардың депутаттары, судьялар; барлық мемлекеттік қызметшілер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызмет туралы, адамның, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті адамдар, сайланған органдар жергілікті өзін-өзі басқару; азаматтар заңда белгіленген тәртіппен тіркелген кандидат ретінде Қазақстан Республикасы Президенттігіне, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары және мәслихаттардың депутаттарын, сондай-ақ сайланбалы органдарының мүшелері жергілікті өзін-өзі басқару; қызметшілер тұрақты немесе уақытша жұмыс істейтін органдарында жергілікті өзін-өзі басқару, еңбек және мемлекеттік бюджет қаражатынан Қазақстан Республикасы.
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға байланысты игіліктер мен артықшылықтарды заңсыз алуға, мынадай адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті немесе оларға теңестірілген тұлғаларға:
1) қабылдау орындау үшін өзінің мемлекеттік немесе оған теңестірілген міндеттерін түрінде кез келген сыйақы ақша, көрсетілетін қызмет және өзге де нысандар ұйымдардың, олардың тұлға орындайды тиісті функциялары, сондай-ақ жеке тұлғалардан, егер заңдарда өзгеше көзделмесе.
Ақшалай қаражат шотына түскен адамдар мемлекеттік функцияларды атқаруға уәкілетті адамның немесе оған теңестірілген, аталған адам білмей, сондай-ақ алынған қаражат, оларға байланысты тиісті функцияларды жатады аспайтын кейін екі апта мерзімде оларды табу, республикалық бюджетке аударуға табыс ете отырып, түсініктеме тиісті салық органына мән-жайлар туралы келіп түскен осындай құралдарды;
2) сыйлықтар алу немесе қызметін қабылдау міндеттерін атқаруына байланысты немесе оларға теңестірілген функцияларды не тәуелді адамдардан олардың қызметі бойынша жалпы қамқорлығы немесе попустительство бойынша қызметке жатады жеті күн мерзімде өтеусіз тапсыруға арнайы мемлекеттік қорға, ал көрсетілген адамға нақ сондай жағдайлар кезінде қызмет төленуге тиіс ақша қаражатын аудару арқылы республикалық бюджетке. Тұлға сыйлықтар келіп түскен құқылы жоғары тұрған лауазымды адамның келісімімен сатып алуға, оларды аталған қордан нарықтық, бөлшек сауда бағасы, тиісті жерде қолданылып жүрген. Сыйлықтарды сатудан түскен ақша қаражатын арнаулы мемлекеттік қор республикалық бюджетке аударады;
3) қабылдау шақыруларды барлық мемлекетішілік және шетелдік туристік, емдеу-сауықтыру және өзге де сапарларға есебінен жеке және заңды тұлғалардың, шетелдік және қоспағанда, Қазақстан Республикасының сапарлар:
шақыруы бойынша жұбайының (зайыбының), туыстарының олардың есебінен;
бойынша өзге де жеке тұлғалардың шақыруы бойынша (жоғары тұрған лауазымды адамның келісімімен немесе орган), егер олармен қарым-қатынас қозғамайды қызметтік мәселелерді шақырылатын;
жүзеге асырылатын халықаралық шарттарға сәйкес Қазақстан Республикасы немесе арасындағы өзара уағдаластық Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен және мемлекеттік органдармен, шет мемлекеттердің қаржысы есебінен тиісті мемлекеттік органдардың және (немесе) халықаралық ұйымдардың;
жүзеге асырылатын келісімімен жоғары тұрған лауазымды адамның не органның ғылыми, спорттық, шығармашылық, кәсіби, гуманитарлық шараларға қаражаты есебінен, ұйымдардың, оның ішінде сапар шеңберінде жүзеге асырылатын жарғылық осындай ұйымдардың қызметі;
4) заңдарда көзделмеген артықшылықтарды пайдалану алуға кредиттер, несиелер, сатып алу бағалы қағаздар, жылжымайтын және өзге де мүлік.
5) адамның отбасы Мүшелері, мемлекеттік міндеттерді атқаруға уәкілеттік берілген адамның немесе оған теңестірілген қабылдауға құқығы жоқ сыйлықтар мен қызмет, шақыру, туристік, емдеу-сауықтыру және өзге де сапарларға есебінен жеке және заңды тұлғалардың, шетелдік және Қазақстан Республикасы отырып, аталған адам қызметі бойынша байланысты. Тұлға, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті адам немесе оған теңестірілген адам жеті күн мерзім ішінде өтеусіз тапсыруға өзінің отбасы мүшелері заңсыз алған сыйлықтарды арнаулы мемлекеттік қорға қызмет құнын өтеуге міндетті заңсыз пайдаланған оның отбасы мүшелері, ақшалай қаражатты аудару жолымен республикалық бюджетке.
Жасаған жағдайда, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық немесе құқық бұзушылық, сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын тұлға мемлекеттік функцияларды атқаруға уәкілетті не оған теңестірілген тұлға тәртіптік үш айдан кешіктірілмей қолданылады жəне теріс қылық анықталған күннен бастап қолдануға болмайды күннен бастап бір жылдан кешіктірілмей қолданылады және теріс қылық жасалған жағдайда қылмыстық іс қозғаудан бас тарту не қылмыстық іс тоқтатылған кезде, бірақ әрекеттерінде тұлға, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті, не оған теңестірілген тұлғаның белгілері сыбайлас жемқорлық әкімшілік құқық бұзушылық немесе тәртіптік теріс қылық жаза қолданылуы мүмкін үш айдан кешіктірілмей туралы шешім қабылданған күннен бастап қылмыстық іс қозғаудан бас тарту не оны тоқтату. Қайталап жасау аталған құқық бұзушылықтарды қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде құқық бұзушылық үшін тәртіптік жаза әкеп соғады босатуға немесе мемлекеттік міндеттерді атқарудан заңмен белгіленген тәртіппен.
Барлық жағдайларда заңсыз байыту тұлғалардың мемлекеттік міндеттерді атқаруға уәкілеттік берілген адамдардың немесе соларға теңестірілген адамдар сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық нәтижесінде заңсыз алынған мүлік қайтарылуға жатады, ал заңсыз көрсетілген қызмет құны мемлекет кірісіне. Бас тартқан жағдайда өз еркімен тапсыруы, заңсыз алынған мүлікті тапсырудан немесе мемлекетке оның заңсыз көрсетілген қызмет құны өндіріп алу жүзеге асырылады сот шешімі бойынша мемлекет кірісіне талап-арызы бойынша прокурор, салық қызметі немесе басқа мемлекеттік органдар және лауазымды тұлғалар, заңмен бұған уәкілеттік берілген. Аталған органдар сот шешім шығарғанға дейін қолданады қамауға алу құқық бұзушыға тиесілі мүлікті.
Жасауға тұлғалар, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті немесе оларға теңестірілген тұлғалармен, қандай да бір көрсетілген Заңның 12-бабына және “сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес Туралы” іс-әрекеттер әкеп соғады қызметінен төмендетуге, ал төмен тұрған бос лауазым болмаған – қызметке сәйкес еместігі туралы ескерту. Сонымен қатар, қолданылуы мүмкін мұндай жаза, қызметінен босатуға немесе мемлекеттік функцияларды орындауын тоқтатуға заңда белгіленген тәртіппен, егер онда қылмыстық жазаланатын әрекет белгілері болмаса.
Сыбайлас жемқорлық – әлеуметтік індет, онымен күресу керек, тұрақты негізде. Заң шығарушы тиіс нақты регламенттеу құрамы сыбайлас жемқорлық теріс қылық жол бермеу үшін объективті емес баға беруді тұлғалардың жауапкершілігін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаған.

Туралы “Қазақстан Республикасының заңына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл” реттелген субъектілері сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңының 18 және оған жатқызылған:

1) уәкілетті орган-сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл;

2) өзге де субъектілер жемқорлыққа қарсы іс-қимыл – мемлекеттік органдар, квазимемлекеттік сектор субъектілері, қоғамдық бірлестіктер, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалар.

Уәкілетті орган заң шығарушы анықтайды орталық атқарушы орган мемлекеттік қызмет саласындағы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және оның ведомствосы, аумақтық бөлімшелері жүзеге асыратын, өз құзыреті шегінде өкілеттік функцияларды жүзеге асыру бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты Қазақстан Республикасының және үйлестіру саласындағы жемқорлыққа қарсы іс-қимыл.

Жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының жемқорлыққа қарсы күрес Агенттігі Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, ол мемлекеттік орган болып табылады Президентіне тікелей бағынатын және есеп басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет саласындағы бағалауды және мемлекеттік бақылау мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын шегінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, басшылықты және салааралық үйлестіруді алдын алу, оларды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар.

Агенттіктің миссиясы қр бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру салаларында мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, бағалау және мемлекеттік көрсету сапасын бақылауды, мемлекеттік қызметтер.

Екінші субъектісі жемқорлыққа қарсы іс-қимыл болып табылады, басқа субъектілер жемқорлыққа қарсы іс-қимыл – мемлекеттік органдар, квазимемлекеттік сектор субъектілері, қоғамдық бірлестіктер, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалар.

Қазақстан Республикасының бюджет кодексі тармақшасындағы, 31-бабы 1-бөлімінің 3 айқындайды квазимемлекеттік сектор субъектілерінің какгосударственные кәсіпорындар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, оның ішінде ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, құрылтайшысы, қатысушысы немесе акционері мемлекет болып табылатын, сондай-ақ еншілес, тәуелді және өзге де заңды тұлғалар олармен аффилиирленген болып табылатын заңнамалық актілеріне сәйкес Қазақстан Республикасы.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет өз құзыреті шегінде жүргізуге міндетті барлық мемлекеттік органдар, ұйымдар, квазимемлекеттік сектор субъектілері мен лауазымды адамдар.

Анықтау, жолын кесу, ашу, тергеу және алдын алу, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен мемлекеттік қызмет атқаратын адамдар кінәлі, жауапкершілікке өз құзыреті шегінде жүзеге асырады прокуратура, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер, мемлекеттік кіріс, әскери полиция органдары, ұлттық қауіпсіздік Комитетінің Шекара қызметі, Қазақстан Республикасы.Бұл мақалада байланысты проблемалар субъектілерімен сыбайлас жемқорлыққа жария сатып алу частнсти сияқты міндетті субъектісі сыбайлас жемқорлыққа жария сатып алу подкупающая тарап, факультативтік субъектілері сыбайлас жемқорлық.

Түйін сөздер: сыбайлас жемқорлық, субъект сыбайлас жемқорлыққа, көпшілік сатып алу

The purpose of this article is to analyze the subjects of corruption in sphere of public purchases. The tasks of this article are to summarize the main approaches for the research of this problem. This work could be used for everyone interested in theoretical and practical aspects of corruption in the public purchasing processes.

Keywords: corruption, the subject of corruption, public purchases

Шешім проблемалар субъектілерін анықтау, сыбайлас жемқорлық факторларының бірі ретінде оптимизирующих процесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы жария сатып алу, бар даусыз теориялық және практикалық маңызы бар. Зерттеудің өзектілігі тікелей байланысты таралуымен феноменін сыбайлас жемқорлыққа жалпыәлемдік өлшеу, нәтижелерімен расталады қоғамдық пікірге сұрау салу (қараңыз, мысалы, баяндама жай-Күйі “тұрмыстық жемқорлықты” Ресей Федерациясының Қоры “Қоғамдық пікір”),сауалнама (EnterpriseSurveys, The World Bank),сот статистика, деректермен халықаралық ұйымдарының – Transparency International World Bank, Global Integrity.

Әзірлену дәрежесі тақырыптар.Сұрақтар субъектілерін анықтау сыбайлас жемқорлыққа болды және болып қалады саласындағы мүдделерін көптеген зерттеушілердің: Кузнецова Н.Ф. (1993), Овчинский В. С. Овчинский. С. С. (1993), Пономарев, П. Г. (1994), П. Панченко Н. (1995), Лунеев В. В. (1997), Корчагин А. Г., Иванов А. М. (2001),Лопашенко Н.А. (2004), Лупенков А. В. (2010). Қарамастан, жоғары зерттеушілік белсенділігі, мамандар арасында бірыңғай пікір жоқ, кімді санауға субъектісі сыбайлас жемқорлыққа, және осындай емес болып табылады. Зерттеудің мақсаты мен міндеттері.Мақсаты осы зерттеу болып табылады қорыту тәсілдерін жүйелеу субъектілерінің сыбайлас жемқорлыққа шеңберін анықтау міндетті субъектілердің сыбайлас жемқорлыққа, ол өткізілуі мүмкін. Зерттеу пәні. Зерттеу пәні являетется алуан субъектілерінің саласындағы сыбайлас жемқорлыққа жария сатып алу.

Субъект сыбайлас жемқорлық – бұл белгілер жиынтығы қатысатын тұлғалар және сыбайлас жемқорлыққа қабілетті сақтап. Неоднозначное түсіну субъектісінің сыбайлас жемқорлыққа правоприменителями, көбінесе мүмкіндік бермейді шынайы мәселесін шешу болып табылатындығы туралы нақты тұлға субъектісі жол жүрісі және, тиісінше, қолданыстағы осы адам үшін жауапкершілік сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттері. Айта кету керек, мұндай жауапкершілік болады емес, әрқашан қылмыстық, өйткені термин “субъект” сыбайлас жемқорлыққа анағұрлым кең термин “субъект корркпционного қылмыстық іс-әрекеттің”.

Мақала авторы деп санайды пікірталас құқықтанушы ғалымдар арасында және правоприменителей қатысты мәлімделген проблеманы көбінесе обуславливаются бұл түсінік “субъект” сыбайлас жемқорлыққа тығыз ғұрыптардың ұғымымен “сыбайлас жемқорлық”, ол, өз кезегінде, жоқ, нақты және әмбебап анықтау.

Елдерге (мысалы, Ресей Федерациясы [Федералдық заң “сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Туралы”], Украина [Заңына, “сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес Туралы”, 1995], Беларусь Республикасы [Заңына, “сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес Туралы”, 1996], Қырғыз республикасы [Қылмыстық кодекс Қырғыз Республикасының], Өзбекстан Республикасы [Қылмыстық кодексі Өзбекстан Республикасының]) анықтаған сыбайлас жемқорлық ұғымы нормативтік құқықтық актілерде, өкінішке қарай, алынуы мүмкін үшін эталон анық, қисынды, толық, әмбебап, және сол уақытта, лапидарной тұжырымдамалары.

Дефиниции сыбайлас жемқорлыққа құрамында көптеген ресейлік және шетелдік заңды сөздіктер, мысалы Үлкен заң энциклопедиялық сөздік (2006), Official Oxford English Dictionary (1989), Bouvier’s law dictionary and concise encyclopedia(1914), Legal Terminology Explained (2009), Black’s Law Dictionary 9th ed. (2009), Stroud’s Judicial Dictionary (1979); The American Heritage Dictionary of the English Language (2000), алайда, термин “сыбайлас жемқорлық”, ” мемлекеттік саяси жүйе мен салт-дәстүрлерін, осы көздерде түсіндіріледі әр түрлі.

Құбылыс сыбайлас жемқорлық көп түрлі, ол, әрине, үрдісін қиындатады толтыру термин “субъект” сыбайлас жемқорлыққа құқықтық мазмұны. Бір жағынан ол қамтиды құқықтық емес, этикалық-сыбайлас жемқорлық бұзушылықтар (этикалық теріс қылықтар), екінші жағынан, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық (азаматтық-құқықтық деликты; әкімшілік, соның ішінде тәртіптік теріс қылықтар, қылмыстар) [қараңыз Кітабы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес]. Кәсіпорындардың жетіп термин “сыбайлас жемқорлық” және белгісіздік субъектілерінің аясын сыбайлас жемқорлық қылмыстардың бірі болып табылады кедергілер қарсы іс-қимыл осы әлеуметтік басталады [Сиволова, 1].

Бұл мақалада автор обосновыает бөлу субъектілерінің сыбайлас жемқорлыққа міндетті және факутльтативные, формулируя қорытындылар сәйкес жүргізілген жүйелеу.

Міндетті субъектісі сыбайлас жемқорлыққа жария сатып алу

Міндетті субъектісі сыбайлас жемқорлық – бұл субъект қатысуынсыз оның сыбайлас жемқорлық емес өтуі мүмкін. Автордың пікірінше, міндетті субъектісі сыбайлас жемқорлыққа болып табылады кез келген тұлға пайдаланады сенім білдірілген жария ресурсы жеке мүддесі үшін.

Хабарласып кәмелет жасты тәжірибе, қиын емес келісім берілсін тезисом, қолдану үшін жария ресурстың жеке мақсатта оларға қажет болуы, мысалы, мүмкіндігі болуы әзірлеуге іріктеу қатысушыларға қойылатын талаптар жария сатып алу, қатысуға әзірлеу, техникалық ерекшелік анықтауға тендер жеңімпазын немесе болуы мүмкіндігін көрсететін институционалдық (нормативтік, сондай-ақ коэрцитивное) әсер мүшелерінің сатып алу.

Осылайша, лауазымды тұлғалар, бастап тікелей мүшелерінің сатып алу комиссиясы мен мемлекеттік мекемелер басшыларының немесе мекемелердің өзін-өзі басқару, және,ақырында, кез келген мемлекеттік лауазымды адамдары, аталған нормативтік, міндетті түрде міндетті болып табылады субъектілері сыбайлас жемқорлыққа жария сатып алу.

Жекелеген зерттеушілер органичивают тізімі осындай адамдарды ғана лауазымды тұлғалар[Панченко 4, 138]. Мұндай тәсіл ұсынылады неоправданным күші мынадай дәлелдер.

Болар еді қате деуге сенімді жария ресурс саласындағы жария сатып алу құқығына ие тек қана лауазымды адамдар. Мысалы, хатшы сатып алу комиссиясының, лауазымды адам бола тұра,бұл жария билік, қандай да бір мүддені (міндетті емес материалдық) тарату неразглашаемую ақпаратты және, осылайша, құру артықшылықтары біріне үміткерлер. Осындай сыбайлас жемқорлық әлеуетке ие және ықтимал сарапшы шақыруы мүмкін сараптамалық бағалау үшін конкурсқа ұсынылған ұсыныстар. Бұл жағдайда, мен хатшы сатып алу комиссия, сарапшы болмай-ақ лауазымды тұлғалардың, мүмкін болып саналады субъектісі сыбайлас жемқорлық.

Подкупающая тарап

Біз мүмкіндігіне ие болды көз субъектілеріне сыбайлас жемқорлыққа міндетті тұлғалар жатады, олар сенімхат жария ресурсы. Алайда, пікірталасты мәселе болып отыр причислении – сөзсіз субъектілеріне сыбайлас жемқорлықтың басқа тұлғалар тобының, ол күшіне тікелей өзара іс-қимылы тасушымен жария ресурс.

Мүдделі үшінші тұлғаның сыбайлас жемқорлық схемалар акцентируют көптеген зерттеушілер. Мысалы, К. Э. Бэнфилд көрсетеді, онда “сыбайлас жемқорлық болып отыр ықтимал болған қандай үш түрі бар экономикалық агенттердің: уәкілетті, уполномочивающий және үшінші тұлға, кірістер мен шығындар, оның тәуелді уәкілетті”. Профессор Лопашенко деп санайды басқа субъектілеріне-жемқорларды сипатталатын продажностью, бар және тағы бір, ең кең шеңбер болуы мүмкін адамдардың (адамдар топтарының, ұйымдарының), санаты субъектілерінің сыбайлас жемқорлық. Бұл екінші тарап құқыққа қарсы мәміле – тұлғаның, топтың, қалыптастыратын арқылы сатып алу субъектілерінің мінез-құлқы – жемқорларды. Олар қоректік ортамен сыбайлас жемқорлыққа жиі оның бастамашылары. Олардың іс-әрекеті ажырамас сыбайлас жемқорлық құрамдас бөлігі”.

Мойындау керек, подкупающая жағы – коммерциялық, қаржы құрылымдары, олардың өкілдері – көздей отырып, жеке немесе топтық мүдделері болып табылады өте белсенді субъектісі саласындағы сыбайлас жемқорлыққа жария сатып алу. Алайда, автордың пікірінше, подкупающая тарап факультативті болып табылады, міндетті субъектісі. Автор емес деп санайды келісім берілсін заңгер-ғалымдарымен, утверждающими адам подкупаемое және тұлға подкупающее субъектілері болып табылады сыбайлас жемқорлыққа, онсыз ол мүмкін емес өтуі [Пономарев, 11; Лопашенко, 1].

Сыбайлас жемқорлық жүзді, ол “ғана шектелмейді примитивному парақорлыққа жол” [Лунеев, 269], және сәйкестендіруге, оны банальным подкупом жоқ айқын негіздер.

Отследив этимологию сөздер “жемқорлық”, біз ескереміз”,” параға сатып алу ” болып табылады, бір ғана көптеген мәндерін терминнің. Мысалы, сөздік латын тілі [VOCABVLARIVM LATINORVSSICVM MAGNVM] көрсетеді төрт осындай маңызы бар: corruptio, onis f [corrumpo]: 1) совращение, параға сатып алу (militum T); 2) бүліну, құлдырауы, сыбайлас жемқорлық (sc. morum T); 3) извращенность, превратность (opinionum C); 4) бұзылуы, расшатанность, нашар жай-күйі (corporis C).

Қолдап сөз corruptio екі тәуелсіз бөліктері– cor (жүрек, жан, рух, рассудок, благоразумие, сипаты, жаратылысы) және ruptio (жараланған, жарақат) біз неғұрлым дәл, сипаттау мінездемені термин.

Бұл жерде мынаған назар аударған жөн, бұл бұзылу, құлау, жарақат, бұзылуы мүмкін және әсер ету развращающего, подкупающего субъектісі. Болмайды келісім берілсін проф. А. И. Борыш, ол келесіні көрсетеді: “туралы айтатын болсақ, бүлінген жағдайда, ыдырауы, онда қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ “саморазложение” бүлдірген өздері, бұзылу, бүліну бір субъектінің басқа, “совращение”. Өз ойын А. И. Долгова дәлелдейді де: “Бар” деген қанатты өрнек латынша “corruptio optimi pessima”, ол ежелден ауыстырылады орыс тілі “совращение доброго – үлкен күнә”.

Қорытындылар проф Борыштық көбінесе негізделген акцентировании “совращения” игнорировании кем емес маңызды сөзінің corruptio, мысалы сияқты “құлдырауы”, извращенность, бұзылуы. Одан басқа, және өрнек “corruptio optimi pessima” сондай-ақ многозначно терминінің сыбайлас жемқорлық: 1) құлдырауы доброго – ең злое құлдырауы; 2) құлдырауы доброго – ең нашар құлдырауы; 3) ең нашар төмендеуі – падение честнейшего; 4) совращение доброго – ең үлкен күнә; 5) ең жаманы – бүлдіруге үздік; 6) бүліну үздік сорақысы;7) ол кім, оның бүлінуі — нашар.

Поговорка “corruptio optimi pesima”, возникнув заманында, әлсіреу шығармашылығы мен өнімділігі, отобразила дағдарыс салдары Рим Империясының сәйкес теориясы ғалымы М. И. Ростовцева, көбінесе байланысты болды дағдарыспен элит, бүлінуі, оны жаңа ұрпақ [толығырақ: Rostovtzeff , 1926].

Ретінде антикалық және қазіргі әлемдегі, бүлінуі, рух, жүрек, сипаттағы, көбінесе негізделген емес, әсерінен подкупающей тараптар, қанша ішкі мотивация подкупаемого. Подкупающая тарап, егер сыбайлас жемқорлықтың орын алды, шықса тек катализатор ускорителем моральдық тозу емес, оның тікелей себеп.

Индивид болатын бүтін, дені сау, рухы алмайды акцептировать ұсыныс подкупающей тараптар және сайлау актісін босқа өтеді. Керісінше, подкупаемый жеке басын, оның ұшыраған саморазложению ғана емес, қабылдауға келіссе, пара, бірақ айналады баюға тырысып дербес күтпей-ақ, әзірге оның кім подкупит.

Мысалы, әрекет самообогащения, қатысты сала жария сатып алу, болуы мүмкін жағдай маңғаз, қабілетті әсер ету барысы мен нәтижелері сауда-саттық, алдын-ала ұйымдастырады, өз фирмасын, немесе конкурстың жеңімпазы атанса, не енеді сөз байласу қалған үміткерлер. Бармай ұйымдастырушылық мәселелері бойынша осындай іс-шаралар (ресімдеу фирманың бөгде адамдар атынан и. тд.), айта кетейік, мұндай схемалар болуы мүмкін емес теориясы, бірақ іс жүзінде: шенеунік жасайды подставную фирма қатысатын жария сатып алу және белгілі бір пайыз ұсынады, қалған қатысушыларға алып өз өтінімін.

Өйткені сыбайлас жемқорлық іске асырылуы мүмкін нәтижесінде өзара іс-қимыл субъектілерінің (подкупаемый және подкупающий), сондай-ақ іс-әрекеттерімен тек қана бір тұлға-коррупционера [толығырақ Корчагин, Иванов, 2001.], подкупающие тұлғалар жатады факультативті, міндетті субъектілеріне сыбайлас жемқорлық.

Факультативтік субъектілері сыбайлас жемқорлыққа жария сатып алу

Сонымен подкупающих тұлғалардың белгілі бір орнын саласындағы сыбайлас жемқорлық сатып алады адамның ықпал ететін сыбайлас жемқорлық. Мысалы, айдап салушы жолымен уговора, сатып алу, қауіп-қатер немесе басқа тәсілмен склоняет басқа тұлға сыбайлас жемқорлық әрекет жасауға. Ерекше рөл атқаратын лауазымды байланысты қылмыстар жария сатып алуға, алып шығу пособникам, олар жәрдемдеседі сыбайлас жемқорлық әрекет жасауға кеңестерімен, нұсқауларымен, ақпарат (мысалы, осындай ақпаратты тендер туралы, жария етуге жатпайды және бере алады артықшылығы подкупающей жағында).

Қажеттілігі ауқымын кеңейту субъектілерінің сыбайлас жемқорлыққа қатысушылар қолдайды жекелеген зерттеушілер, соның ішінде А. Ю. Епихин және О. Б. Мозохин, олар көрсетеді, бұл саны кем емес маңызды субъектілері сыбайлас жемқорлыққа жатады жеке және заңды тұлғалар, сыбайлас жемқорлыққа ықпал етеді нысанында қылмысқа қатысу [Епихин, Мазохин, 120]. Жүзеге асыру үшін сыбайлас жемқорлық саласындағы қызметті жария сатып алу аса ауқымды және барынша азайту тәуекелдер жауапкершілікке тарту пайдаланылуы мүмкін қолдау жоғары тұрған буын билік мекемелерінің басшылары, бақылаушы органдар өкілдерінің, судьяларының, лауазымды тұлғалардың, қауіпсіздік органдары және құқық қорғау құрылымдар. Осылайша, қосу белгіленген тұлғалардың субъективтік құрамы сыбайлас жемқорлық болып табылады дұрыс және негізді.