1. Үкімет атқарушы билігін жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының атқарушы органдар жүйесін басқарады және олардың қызметіне басшылық жасайды.

2. Үкімет алқалы орган болып табылады және өз қызметінде Республика Президентінің алдында жауапты және Парламент.

3. Үкімет мүшелері Парламент Палаталарына есеп береді тармақшасында көзделген жағдайда 6) 57-баптың Конституция.

4. Құзыреті, ұйымдастырылуы мен қызметінің тәртібін Үкіметінің конституциялық заңмен белгіленеді.

Ескерту. 62-бапқа өзгеріс енгізілді-ҚР Заңдарымен 21 мамырдағы 2007 ж. N 254 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 10.03.2017 № 51-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
65-бап

1. Үкіметті Қазақстан Республикасының Президенті Конституцияда көзделген тәртіппен.

2. Ұсыныстар Үкіметтің құрылымы мен құрамы туралы Республика Президентіне енгізеді Республикасының Премьер-Министрі тағайындалғаннан кейін он күн мерзімде Премьер-Министрі.

3. Үкімет мүшелері халқы мен Президентіне ант береді.

66-бап

Қазақстан Республикасының Үкіметі:

1) негізгі бағыттарын әзірлейді мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының, оның қорғаныс қабілетінің, қауіпсіздігінің, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету және оларды жүзеге асыруды ұйымдастырады; қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша мемлекеттік бағдарламаларын бекітеді, сондай-ақ олардың орындалуын қамтамасыз етеді;

2) ұсынады Парламентке республикалық бюджетті және оның атқарылуы туралы есепті, бюджеттің атқарылуын қамтамасыз етеді;

3) Мәжіліске заң жобаларын енгізеді және заңдардың орындалуын қамтамасыз етеді;

4) мемлекеттік меншікті басқаруды ұйымдастырады;

5) жүргізу жөнінде шаралар әзірлейді, сыртқы саясат;

6) қызметіне басшылық жасайды, министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, өзге де орталық және жергілікті атқарушы органдардың;

7) күшін жояды немесе тоқтата тұрады күшін толығымен немесе бір бөлігінде актілері, министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, өзге де орталық және жергілікті атқарушы органдардың;

8) алып тасталды-ҚР 10.03.2017 № 51-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
9) тармақшасы алып тасталды – Қазақстан Республикасының Заңымен 7 қазан 1998 жылғы № 284)
9-1) қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша бекітеді бірыңғай жүйесін қаржыландырудың және қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу үшін барлық органдардың, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын;

10) өзіне жүктелген өзге де функцияларды өзіне Конституциямен, заңдармен және Президент актілерімен. <*>

Ескерту. Қр 66-бап өзгерту енгізілді – ҚР заңы 7 қазан 1998 ж. N 284. См. ҚР Конституциялық Кеңесінің 17 мамыр 1999 ж. N 4/2; – ҚР Конституциялық Кеңесінің 12 сәуір 2001 ж. N 1/2.; Заңымен; өзгеріс енгізілді-ҚР 10.03.2017 № 51-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
67-бап

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі:

1) жұмысын ұйымдастырады және оған басшылық етеді, Үкімет үшін дербес жауап береді, оның жұмысын;

2) (алынып тасталды 21 мамырдағы 2007 ж. N 254)
3) Үкімет қаулыларына қол қояды;

4) баяндайды Президентке және Парламентке Үкімет қызметінің негізгі бағыттары туралы және оның барлық маңызды шешімдері;

5) басқа да функцияларды орындайды байланысты Үкімет қызметін ұйымдастыруға және басшылық.

Ескерту. 67-бап алып тасталды-ҚР 21 мамырдағы 2007 ж. N 254 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 10.03.2017 № 51-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
68-бап

1. Үкімет мүшелері шешімдер қабылдауда дербес болады өз құзыреті шегінде алдында дербес жауапкершілікте болады Республикасының Премьер-Министрі үшін өздеріне бағынышты мемлекеттік органдардың жұмысы. Үкімет мүшесі келіспеген үкіметтің жүргізіп отырған саясатымен немесе жүргізетін оны береді және отставкаға кетеді не босатылуға жатады қызметінен.

2. Їкімет мүшелерінің өкілді органның депутаттары болуға, өзге ақылы лауазымдарды атқаруға, сонымен оқытушылық, ғылыми немесе өзге де шығармашылық қызметті, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құрамына кіруі басшы органының немесе байқаушы кеңесінің қоспағанда, коммерциялық ұйымның жағдайларды өздерінің лауазымдық міндеттері болып табылатын заңнамасына сәйкес. <*>

Ескерту. 68-бап толықтырылды ҚР 7 қазан 1998 ж. N 284; 21 мамырдағы 2007 ж. N 254 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

69-бап

1. Қазақстан Республикасының үкіметі өз құзыретінің мәселелері бойынша қаулылар шығарады міндетті күші бар Республиканың бүкіл аумағында.

2. Республика Премьер-Министрі өкімдер шығарады, міндетті күші бар Республиканың бүкіл аумағында.

3. Қазақстан республикасы Үкіметінің қаулылары және Премьер-Министрдің өкімдері Конституцияға қайшы келмеуге тиіс, заңнамалық актілерге, жарлықтар мен өкімдер.

70-бап

1. Үкімет өз өкілеттігін доғарады жаңадан сайланған Парламент мәжілісінің алдында.

2. Үкімет және оның кез келген мүшесі мәлімдеуге құқылы Республика Президентіне өзінің орнынан түсуі туралы, егер мүмкін емес деп санайтын одан әрі жүзеге асыру жүктелген.

3. Үкімет туралы Республика Президентіне мәлімдейді отставкадағы білдірген жағдайда Парламент Мәжілісі немесе Парламент Үкіметке сенімсіздік.

4. Республиканың президенті он күн мерзімде қарайды және мәселе орнынан түсуді қабылдау немесе қабылдамау.

5. Орнынан түсуді қабылдау өкілеттігі тоқтатылғанын білдіреді Үкіметтің не оның тиісті мүшесінің. Орнынан түсуді қабылдау Премьер-Министрінің бүкіл Үкіметтің өкілеттігі тоқтатылғанын білдіреді.

6. Орнынан түсуі қабылданбаған жағдайда Үкіметтің немесе оның мүшесінің Президенті тапсырады, оған міндеттерін одан әрі жүзеге асыруды.

7. Қазақстан Республикасының президенті құқылы өз бастамасы бойынша өкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылдауға Үкіметінің және қызметтен босату туралы оның кез келген мүшесін. Қызметтен босату Премьер-Министрінің бүкіл Үкіметтің өкілеттігі тоқтатылғанын білдіреді.

Ескерту. См. ҚР Конституциялық Кеңесінің 19 қараша 2003 ж., N 11. 70-бап алып тасталды-ҚР 21 мамырдағы 2007 ж. N 254 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 10.03.2017 № 51-VI(алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).