Ракета қозғалтқыштары, қатты отынды (РДТТ) алды қазіргі уақытта кеңінен қолдану. Жарияланған мәліметтерге 90% – дан астам қолданыстағы және жаңадан әзірленіп жатқан зымырандардың жабдықталады РДТТ. Бұған ықпал етеді мұндай негізгі артықшылықтары-олардың жоғары сенімділігі, қарапайымдылығы пайдалану, тұрақты іс-әрекеттерге дайындығы. Сонымен қатар, аталған құндылықтары РДТТ ие бірқатар елеулі кемшіліктер: тәуелді жылдамдығы жану ТРТ бастапқы температурасын, отын заряд; төмен мәні екпінінің үлес ТРТ; қиындық реттеу тартқыш кең диапазонында.

РДТТ қолданылады барлық сыныптарда заманауи зымырандар, әскери мақсаттағы. Сонымен қатар, зымыранның РДТТ пайдаланылады халықтық – шаруашылық мақсатта, мысалы, күресу үшін бұршақ, ұңғымаларды бұрғылау, зондтау жоғары қабаттары атмосфера и. д.

Алуан облыстардың қолдану және орындалатын міндеттер ықпал жасау үлкен санының әр түрлі конструкциялардың ерекшеленетін габариттік, көпшілік, тартқыш, уақытша және басқа да сипаттамалары бар. Кейбір ұсыну туралы ауқымдылығы қолдану бере алады сипаттамалары тартқыш РДТТ тұрған шеткі облыстарда бұл ауқымы. Үшін РДТТ шағын тартымдар мәні тартым аралықта 0,01 А-ден 1600 Н. Тартым ең ірі қозғалтқыштардың жетеді ондаған меганьютонов. Мысалы, РДТТ диаметрі 6,6 м, тарту күші саны 31 МН.

Осы мәселе жобалау оқу пайдалана отырып, бірқатар оқу құралдарын) РДТТ жоғарғы сатыдағы зымыран тасығыштың, смесевом отынмен, полагающий негіздерімен танысу есептеу және жобалау твердотопливных қозғалтқыштар, әдістемелер анықтау негізгі параметрлері қозғалтқыштың беріктігі есептеумен, мысалдармен жобалау отын зарядтарының.
3. Оңтайлы параметрлерін таңдау және отын.
Қозғалтқыштың тарту күші в пустоте

P(Н)=

Отыз мың

Қозғалтқыш жұмыс істеген

(с)=

Жиырма бес

Қысым срезе шүмектер

P a(Па)=

Он мың екі жүз жетпіс

Отын ARCADENЕ 253A
Бастапқы жылдамдығы жану

u1(мм/с)=

1,554

Дәреже көрсеткіші заңда жану


0,26

Коэффициенті, температуралық әсер ету жылдамдығы жану

 t=

0,00156

Бастапқы температурасы отын

tн(°С)=

Жиырма

Бастапқы температурасы отын

Тн – ()=

293,15

Тығыздығы отын

(кг/м^3)=

Бір мың сегіз жүз

Қысым жану камерасында

P k(Па)=

Алты миллион жүз елу мың

Жылдамдық жану кезінде берілген қысым

u(мм/с)=

4,558

Температура жану өнімдерінің

T(К)=

3359,6

Молекулярлық жану өнімдерінің салмағы

(кг/кмоль)=

19,531

Орташа көрсеткіші изоэнтропы на срезе шүмектер

n=

1,152

Есептік меншікті импульс

Іу(м/с)=

2934,8

Шығыс кешені

(м/с)=

1551,5

Тамаша пустотный үлес импульс

Іуп(м/с)=

3077,3

Меншікті алаң кесім шүмектер Fуд

(м^2 с/кг)=

30,5

Салыстырмалы алаңы кесім шүмектер

Fотн=

54,996

Коэффициенті камера

=

0,980

Коэффициенті шүмектер

=

0,960

Коэффициенті екпінінің үлес

I

0,941

Шығын коэффициенті

=

0,990

Коэффициенті шығын кешені


0,990

Нақты шығын кешені

м/с)=

1535,828

Жарамды үлес пустотный импульс

Іуп(м/с)=

2895,124

Жарамды газ шығыны

m(кг/с)=

10,362

Ауданы ең аз қимасы

Fм(м^2)=

0,003

Орта беті жану

(м^2)=

1,263

Күмбез биіктігі

e0(мм)=

113,947
e0(м)=

0,114

Қатынасы алаңдар

k=Fсв/Fм=

3,000

Алаңы еркін қималы канал

Fсв(м^2)=

0,008

Қажетті отын салмағы

мт(кг)=

259,056
Саны сәулесінің жұлдыз

i=

Алты

Бұрышы

q(°)=

67,000

e=0,7…0,8
0,750

Полуугол

q/2(р қуаныштымын)=

0,585

Бұрыш элементі жұлдыз

a(рад)=

0,393

Бірінші нұсқа ұзындығын есептеу отын заряд
A=
0,817

H=
0,084

Диаметрі камера

D=

0,396

Жану камерасының көлемі

Fк=

0,123

Радиусы камера

R(м)=

0,198

Қатынасы күмбезінің биіктігі диаметріне камера

e0/D=

0,288

Салыстырмалы шамасы ұшып қақпақтары

m=

0,500

Шамасы ұшып қақпақтары

b(м)=

0,099

Приближенный көлемі элиптического түптің

V(м^3)=

0,008

Көлемі занимаемый екі днищами

V(м^3)=

0,016

Салыстырмалы дөңгелектеу радиусы жинақтау

r/D=

0,015

Дөңгелектеу радиусы жинақтау

r(м)=

0,006

Дөңгелектеу радиусы сәуленің

r1(м)=

0,005

Қосалқы алаңы

F1(м^2)=

0,003

Қосалқы алаңы

F2(м^2)=

0,006

Қосалқы алаңы

F3(м^2)=

0,003

Алаң қалдық отын

Fост(м^2)=

0,004

Ұзындығы ернеушелер, жану камералары

L(м)=

1,229

Заряд ұзындығы алдымен жану

L1(м)=

1,328

Ұзындығы жану камерасының бірге скрышками

L(м)=

1,427

Салыстырмалы ұзындығы камера

Lот=L/D=

3,605

Материал ернеушелер қозғалтқыш

Композит материал (стеклопласт ППН)

Тығыздығы материалдың ернеушелер қозғалтқыш

(кг/м^3)=

2070,000

Материалдың беріктігін ернеушелер қозғалтқыш

σв (Мпа)=

Тоғыз жүз елу

Материал түп қозғалтқыш

Титан қорытпасы ВТ14

Тығыздығы материалдың днищь қозғалтқыш

(кг/м^3)=

4510,000

Материалдың беріктігін днищь қозғалтқыш

σв(Мпа)=

Бір мың

Беріктік қорының коэффициенті

n=

1,400

Түптің қалыңдығы

δ дн=

0,002

Қалыңдығы ернеушелер

δ туралы=

0,002

Массасы ернеушелер қозғалтқыш
отын толтырады бір түбі

моб=

5,679

Массасы түбінің қозғалтқыш

мдн=

2,572

Жиынтық салмағы отын, днищь және ернеушелер отын толтырады бір түбі

мдв=

269,881
Приближенный шығуын есептеу қозғалтқыштың стационарлық режимі
Геометриялық сипаттамалары заряд және камералар

Диаметрі заряд

D, м=

0,387

Заряд ұзындығы

l, м=

1,365

Жану камерасының ұзындығы

L, м=

1,462

Диаметрі сыни қима

d, м=

0,057

Алаң сыни қима

Fкр, м2=

0,003

Алаң өтпелік қима

F=

0,005

Қысым шығу режимі

Қысым ашу диафрагма сопловой

Отын сипаттамалары мен шарттары, оның жану
Даление жану камерасында

р, Мпа=

6,15

Қысым жану

рВ, Па=

Бір миллион сегіз жүз қырық бес мың

Бастапқы жылдамдығы жану

u, м/с=

0,001554

Тығыздығы отын

, кг/м3=

Бір мың сегіз жүз

Температура жану өнімдерінің

Т=

3359,6

Молекулярлық жану өнімдерінің салмағы
, кг/кмоль=

19,531

Көрсеткіш изоэнторпы

K=

1,164

Коэффициенті жылу жоғалту

=

0,95

Шығын коэффициенті

=

0,95

Көрсеткіш жылдамдығы жану

=

0,26
Алдын-ала есептеулер
Көлемі бір қақпақтары

Vт, м3=

0,007600335

Жану бетінің ауданы

Ѕт, м2=

1,26

Еркін жану камерасының көлемі

Vсв, м3=

0,014663394

Газодинамическая функциясы

A(k) =

0,641445925

Параметр оқтау

N=

7,61987 E-06
Есептеу белгіленген қысым

Шамасы қысым кезінде, N1=N

руст, Па=

8246824,202

Шамасы ’ бірінші жақындауда
0,00337207

Мәні N1 бірінші жақындауда
7,64566 E-06

Шамасы белгіленген қысым

екінші жақындауда

руст, МПа=

8,209266925

Салыстырмалы ауытқуы қысым

“приближениях

р=

0,00455415

Қабылдаймыз шамасын белгіленген қысым

руст, Мпа

8,209266925

Есептеу қысым шығу кезеңінде қозғалтқыш режимі
Шамасы

ал, с-1=

92,7601292

Шығу уақыты режимі

,с=

0,0397

Уақыт аралықтары сек
0,00397