Сіз ресми сайтында саласындағы бақылау Департаменті ” мм Астана қаласы білім (бұдан әрі – Департамент) саласындағы бақылау Комитетінің білім және ғылым Министрлігінің Қазақстан Республикасы білім және ғылым.

Департаменттің міндеттеріне мыналар болып табылады:

— жүзеге асыру, сыртқы, тәуелсіз сапаны бақылау білім беру қызметтерінің Астана қаласының білім беру ұйымдарында;

— жүйелік проблемаларды анықтау және тұжырымдау, оларды шешудің тиімді жолдарын ұйымдастыру мақсатында мақсатты білім беру жүйесін дамыту;

— білім беру сапасын арттыру мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру.

Департамент функциялары:

лицензия беру және (немесе) лицензияға қосымшаларды жүзеге асыру құқығына арналған білім беру қызметін іске асыратын білім беру ұйымдарына білім беретін оқу бағдарламалары бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік және орта білімнен кейінгі білім беру. Электрондық тізілімін жүргізу, хабарламалар мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту;
білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауға оқу бағдарламаларын іске асыратын мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік және орта білімнен кейінгі білім беру қарамастан, олардың меншік нысандарына және ведомстволық бағыныстылығына;
жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының сақталуын және басқа да нормативтік-құқықтық актілерін, білім беру және білім беру қызметін лицензиялау;
ұйымдастыру және оқу жетістіктерін сырттай бағалауды өткізу;
ұйымдастыруға және өткізуге қатысу, ұлттық бірыңғай тестілеу;
білім беру мониторингін жүргізеді сапасын сырттай бағалау әдісімен білім беру.
Қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін Департамент өз қызметін тығыз ынтымақтастық және өзара іс-қимыл және мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және кәсіпорындармен, білім беру саласында-Астана қаласы.

Сайттың беттерінде Сіз ақпаратты Департаменттің қызметі.1. Саласындағы бақылау комитеті білім және ғылым Министрлігінің білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – Комитет) ведомствосы болып табылады құзыреті шегінде жүзеге асыратын білім және ғылым Министрлігінің ” Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – Министрлік) жөніндегі функцияларды саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру білім және ғылым, сондай-ақ бақылау және іске асыру функцияларын саласында оның құзыретіне жатқызылған. Осы Комитет туралы Ереже (бұдан әрі – Ереже) туралы Ережесіне сәйкес, Министрлік Қазақстан Республикасы білім және ғылым қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 28 қазан 2004 жылғы № 1111 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 22 қараша 2007 жылғы № 984 Министрлігінің кейбір мәселелері Туралы “Қазақстан Республикасы білім және ғылым Үкіметінің” Қазақстан Республикасының 7 шілдедегі 2011 жылғы № 778 Министрлігінің Кейбір мәселелері “Қазақстан Республикасы білім және ғылым”, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1 наурыз 2012 жылғы № 282 қаулысына өзгерістер енгізу Туралы “Қазақстан Республикасы Үкіметінің 28 қазан 2004 жылғы № 1111 Министрлігінің Мәселелері “Қазақстан Республикасы білім және ғылым.

2. Комитет өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына, Қазақстан Республикасы ратификациялаған Министрінің және Жауапты хатшының Министрлігінің, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Құрылымы, штат саны және Комитеттің және оның аумақтық органдарының Жауапты хатшысы бекітеді Министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы.
Заңымен 4-тармақ жаңа редакцияда-Жауапты хатшының ҚР білім және ғылым Министрлігінің қр заңымен (бұр. ред. қара)

4. Комитеттің аумақтық органдары-облыстардағы, Астана мен Алматы қалаларында тұрады басқармаларының:

1) әкімшілік және құқықтық жұмыс;

2) талдамалық жұмыс және мониторинг;

3) сырттай бағалау;

4) білім беру саласындағы бақылау;

5) аумақтық органдардың қызметін үйлестіру;

6) білім беру қызметін лицензиялау;

7) ғылыми кадрларды даярлау сапасын бағалау.

5. Комитет заңды тұлға болып табылады, ұйымдық-құқықтық нысанда мемлекеттік мекеменің мөрі мен мөртаңбалары бар, мемлекеттік тілде белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ шоттар қаржы Министрлігінің қазынашылық Комитетінде, Қазақстан Республикасы.

6. Комитет азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. Комитет тарабы болуға құқығы бар азаматтық-құқықтық қатынастарда мемлекет атынан, егер ол осыған уәкілеттік берілген Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес.

7. Комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының құқықтық актілер шығарады бұйрықтар мен қаулылар түрінде (қабылдау туралы қатысты әкімшілік шаралар заңды және лауазымды тұлғалардың нәтижелері бойынша мемлекеттік аттестаттау және білім беру ұйымдарын тексеру).

8. Комитеттің заңды мекенжайы: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Орынбор көшесі, 8, Әкімшілік ғимараты “министрліктер Үйі”, 11-кіреберіс.

9. Заңды тұлғаның толық атауы:

– мемлекеттік тілде: “Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті” мемлекеттік мекемесі;

– орыс тілінде: Государственное учреждение “Комитет по контролю в сфере білім және ғылым Министрлігінің Қазақстан Республикасы білім және ғылым”.

10. Комитеттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

11. Комитеті шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында оның функциялары.

Егер Комитетке заңнамалық актілермен жүзеге асыру құқығы табыс әкелетін қызметті, онда кіріс қызметтен кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері Комитеті

12-тармақ жаңа редакцияда (лауазымы) мен ҚР білім және ғылым Министрлігінің қр заңымен (бұр. ред. қара)

12. Міндеті:

Бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру.

Функциялары:

1) лицензия беру және (немесе) қосымшаларды білім беру қызметіне құқығы бар:

іске асыратын заңды тұлғаларға жалпы білім беру бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру;

заңды тұлғаларға кәсіптік бағдарламаларды іске асыратын техникалық және кәсіптік білім берудің, оның ішінде кәсіптер мен мамандықтар бойынша;

іске асыратын заңды тұлғаларға кәсіптік бағдарламалары орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің, оның ішінде мамандықтар бойынша кәсіптік бағдарламалары;

іске асыратын заңды тұлғаларға; діни білім беру бағдарламалары;

2) білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестациялау меншік нысанына қарамастан және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, білім беретін оқу бағдарламаларын іске:

мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру;

арнайы және мамандандырылған білім берудің;

балаларға арналған қосымша білім беру;

қосымша білім беру спорт бойынша балалар мен жасөспірімдерге арналған;

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру;

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру (қоспағанда медициналық және фармацевтикалық білім беру);

3) орындалуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру, Қазақстан Республикасы заңнамасының және нормативтік құқықтық актілерін, білім саласындағы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын қарамастан, білім беру ұйымдарында меншік нысандарына және ведомстволық бағыныстылығына;

4) бақылау және тексеру іс-шараларын жасау, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамалардың, әкімшілік жаза қолдану үшін әкімшілік құқық бұзушылық жатқызылған баптарға ” Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы уәкілетті органның құзыретіне білім беру саласындағы қозғау және оларды сот органдарына беру, сот процестеріне қатысу;

5) заңнамада белгіленген тәртіппен өткізу жоспарын әзірлеу және бекіту білім беру ұйымдарын тексеру;

6) жүргізуді тұрақты және үзіліссіз түрде ведомстволық есепке алу тексерілетін субъектілерді тексерулердің санын, сондай-ақ анықталған бұзушылықтарды тексеру парақтарына сәйкес және олар бойынша қабылданған әкімшілік ықпал ету шараларын;

7) аккредиттеу субъектілері-ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет;

8) нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу саласындағы мемлекеттік бақылау білім және ғылым саласындағы;

9) бағыт Министрлігінің нормативтік құқықтық актілерді Комитеті әзірлеген, мемлекеттік тіркеуге Қазақстан Республикасының әділет Министрлігіне;

10) қамтамасыз ету, нормативтік құқықтық актілерді ресми жариялау Комитеті әзірлеген мерзімді баспа басылымдарда;

11) тұрақты негізде жүргізу мониторингісін және (немесе) іске асырылатын Комитеті заңға тәуелді актілерді анықтау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін және құқықтың ескірген нормаларын, оларды іске асырудың тиімділігін бағалау мен оларға дер кезінде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе олардың күші жойылды деп тану;

12) үйлестіру және қызметіне бақылау аумақтық органдары;

13) әдістемелік көмек көрсету, аумақтық органдар қызметінің бағыттары бойынша Комитеті.