Айнымалы тоқтың толық тізбегі үшін Ом заңы туралы мәлімет

Егер айнымалы ток тізбегінде бар жүктеменің әртүрлі болса, онда Ом заңы орындалады, тек қана үшін ең жоғары (амплитудных) мен қолданыстағы мәндерін ток және кернеу.

Бұл жағдайда:

толық кедергісі ауыспалы тоқ – толық кедергісі ауыспалы тоқ.

Заңы толық тізбек үшін Ом заңы айнымалы ток

Заңы толық тізбек үшін Ом заңы айнымалы ток

Бұл қатынасы да бір кернеу ток күші – бұл қарсылық, және нақты подставляя білдіру үшін тиісті кедергілерді, аламыз: толық кедергісі ауыспалы тоқ.

толық кедергісі ауыспалы тоқ

Фазалардың ығысу тізбегінде айнымалы ток сипатына қарай анықталады жүктеме:

Фазалардың ығысу тізбегінде айнымалы ток сипатына қарай анықталады жүктеме немесе фазалардың Ығысу тізбегінде айнымалы ток сипатына қарай анықталады жүктеме.

Қуаты, айнымалы ток тізбегінде.

Белсенді қуаты, айнымалы ток деп аталады орта кезеңде қуаты қайтымсыз өзгерістердің айнымалы ток тізбегінде (түрлендіру энергиясын электр тогының ішкі энергиясын): Қуаты, айнымалы ток тізбегінде.

Қуаты, айнымалы ток тізбегінде.

немесе, көше отырып, қолданыстағы мәндері мен Қуаты, айнымалы ток тізбегінде.

Қуаты, айнымалы ток тізбегінде

Шамасы коэффициентімен қуатын наз. коэффициенті қуаты. Кезінде кіші коэффициенті қуат тұтынылады аз бөлігі ғана қуатты энергия генераторы. Қалған бөлігі қуатын ауық-ауық перекачивается генератордың тұтынушыға және кері рассеивается желілерінде электр.

қуат коэффициенті

қуат коэффициенті

Электр тізбегіндегі Резонанс.

Электр тізбегіндегі Резонанс құбылыс күрт өсуі амплитудасы мәжбүр тербеліс ток жақындаған кезде жиілікті сыртқы кернеуді (эқк) және меншікті жиілігі тербелмелі контур.

Из білдіру үшін толық кедергісінің ауыспалы тоқ толық кедергісі ауыспалы тоқ

көріп отырмыз, ол кедергісі аз (ток күші кезінде берілген кернеу – максималды) жағдайда, немесе .

Демек, . жиілігі өзгерістер сыртқы кернеу тең меншікті тербеліс жиілігі контурға – т. е. жиілігі өзгерген сыртқы кернеу тең меншікті тербеліс жиілігі контурға.

. жиілігі өзгерістер сыртқы кернеу тең меншікті тербеліс жиілігі контурға

Амплитудасының кернеудің индуктивтілік және сыйымдылық тең болады

Амплитудасының кернеудің индуктивтілік және сыйымдылық тең болады

мен Амплитудасының кернеудің индуктивтілік және сыйымдылық тең болады

– яғни, олар шамасы бойынша тең және противоположны фаза бойынша (кернеу индуктивтілік алда фаза бойынша кернеуге арналған ыдыстар (p).

Амплитудасының кернеудің индуктивтілік және сыйымдылық тең болады

Амплитудасының кернеудің индуктивтілік және сыйымдылық тең болады

Демек, .

Толық кернеудің контурға сияқты кернеудің белсенді қарсылық көрсеткен. Амплитудасы орнатылған тербеліс ток анықталатын болады уравнением Толық кернеудің контурға сияқты кернеудің белсенді қарсылық көрсеткен. Бұл тұрады мағынасын құбылыс резонанс.

Бұл ретте, егер шамасы ,

онда кернеудің сыйымдылық және индуктивті жүктемелер болуы мүмкін көп сыртқы кернеу (генератордың эқк-і)!

– Суретте ұсынылған тәуелділігі ток контурдағы жиілігіне мәндерінде R, R1<R2<R3.

– Суретте ұсынылған тәуелділігі ток контурдағы жиілігіне мәндерінде R, R1<R2<R3.

Қосарлас контуры жанындағы шағын белсенді сопротивлениях R1 және R2 тогы параллель тармақтарында противоположны фаза бойынша. Сонда ережесіне сәйкес кирхгоф заңдары, қосарлас контуры жанындағы шағын белсенді сопротивлениях R1 және R2 тогы параллель тармақтарында противоположны фаза бойынша.

Электр тізбегіндегі Резонанс.

Жағдайда резонанс жағдайда резонанс. Күрт азаюы амплитудасының ток күшінің сыртқы тізбектері, қоректендіру параллель қосылған сыйымдылық және индуктивті кедергісінің жақындаған кезде жиілікті сыртқы кернеудің меншікті жиілігі тербелмелі контурдың наз. резонансом токтар.

Қолдану: бірі-негізгі пайдалану резонанс электр тізбектері – баптау, радио және теледидар қабылдағыштары жиілігін таратушы станция. Ескеру қажет резонанстық құбылыстар, тізбектер, есептелген мән резонанс туындайды тым үлкен ток немесе кернеу (расплавление сымдар, сынамамен оқшаулау және т. б.).

Бұл ара қатынасының барлық түрі ескертеді тізбек бөлігіне арналған Ом заңы тұрақты ток, бірақ қазір олардың құрамына емес маңызы бар тұрақты токтардың және кернеулердің учаскесінде тізбек, ал амплитудные маңызы бар айнымалы токтар және кернеулер.

Қатынасы (*) білдіреді тізбек бөлігіне арналған Ом заңы айнымалы ток қамтитын элементтерінің бірі, R, L және С. Физикалық шамалар R, ωL деп аталады белсенді кедергісі резистора, сыйымдылық кедергісі конденсатор және индуктивным кедергісі катушкалар.

Өту кезінде ауыспалы токтың учаскесі бойынша тізбектің электромагниттік өріс жасайды, және тізбектер бөлінеді джоулево тепло. Лездік қуаты, айнымалы ток тізбегінде тең шығармасы лездік мәнінің токтың және кернеу: p = J · u. Практикалық қызығушылық орта кезеңде айнымалы ток қуат мәні

Мұндағы I0 және U0 – амплитудные маңызы бар ток пен кернеудің және осы учаскедегі тізбектері, φ – фазалық ығысу кернеуі мен тогы арасындағы. Сызық білдіреді белгісі орташалау. Егер жер учаскесі тізбектің құрамында тек резистор кедергісімен R болса, онда фазалық ығысу φ = 0:

Үшін бұл өрнек түрі бойынша совпадало формуламен үшін тұрақты тоқтың қуатын енгізіледі ұғымдар қолданыстағы немесе тиімді мәндерін ток күшін және кернеуді:

Орташа айнымалы токтың қуаты учаскесінде тізбектері бар резистор тең

Егер жер учаскесі тізбектің құрамында тек конденсатор сыйымдылығы C, болса, фазалық ығысу кернеуі мен тогы арасындағы Сондықтан

Ұқсас көрсетуге болады, бұл PL = 0.

Осылайша, қуаты, айнымалы ток тізбегінде бөлінеді тек белсенді қарсылық көрсеткен. Орташа қуаты, айнымалы ток конденсатордағы және индуктивтілік катушкасында нөлге тең болады.

Қарастырайық енді электр тізбегіне тұратын дәйектілікпен америка құрама резистора, конденсатор және катушкалар. Тізбекке қосылған айнымалы ток көзіне жиілік ω. Барлық дәйекті құрама учаскелерінде тізбегінде ағады, сол бір ток. Кернеу арасындағы сыртқы көзден e (t) және ток J (t) туындайды фазалық ығысу біршама бұрышы φ. Сондықтан жазуға болады
J (t) = I0 cos ωt; e (t) = Eds0 cos (ωt + φ).
Мұндай жазба лездік мәнінің токтың және кернеу сәйкес келеді построениям арналған векторлық диаграмма (сур. 2.3.2). Орташа қуаты, развиваемая көзі айнымалы ток тең болады

Көрсетілгендей векторлық диаграммалар, UR = Eds0 · cos φ, сондықтан, Демек, барлық қуаты, развиваемая көзі түрінде бөлінеді джоулева жылу резисторе растайды бұрын жасалған тұжырым.

§ 2.3 шығарылды арасындағы арақатынас амплитудами ток I0 және кернеу Eds0 үшін дәйекті RLC-тізбегі:

Шамасын

деп атайды толық кедергісі бар айнымалы ток тізбегінде. Формуланы выражающую арасындағы байланыс амплитудными мәндерімен ток және кернеу тізбегінде, түрінде жазуға болады
ZI0 = Eds0.
(**)
Бұл арақатынас деп атайды заңына бөлігі үшін Ом айнымалы ток тізбегінде. Формула (*), келтірілген басында осы параграфтың білдіреді жеке жағдайлар Ом заңының (**).

Түсінігі толық кедергісін маңызды рөл атқарады есеп айырысу кезінде айнымалы ток тізбегін. Анықтау үшін толық кедергісін тізбектегі көптеген жағдайларда ыңғайлы, көрнекілік әдісі, векторлық диаграммалар. Қарастырайық мысал ретінде параллельді RLC-контур қосылған сыртқы айнымалы ток көзіне (сур. 2.4.1).
Сурет 2.4.1.
Параллельді RLC-контур
Құру кезінде векторлық диаграммалар ескеру керек параллельді қосылған кернеу барлық элементтерінде R, C және L бір және тең кернеу сыртқы көзден. Токтар, ағымдағы түрлі тармақтарында тізбектің ерекшеленеді мәндері бойынша ауытқу шегі, бірақ фазовым өзгерістерге қатысты ұсынылған кернеу. Сондықтан тізбектің толық кедергісі болмайды вычислить заңдары бойынша параллель жалғау тізбегін тұрақты ток. Векторлық диаграмма параллель RLC-сұлбасының бейнеленген-сур. 2.4.2.
Сурет 2.4.2.
Векторлық диаграмма параллель RLC-сұлбасының
Диаграммадан керек:

Сондықтан толық кедергісі параллель RLC-сұлбасының ара қатынасымен өрнектеледі

Кезінде қатарлас резонансе (ω2 = 1 / LC) тізбектің толық кедергісі ең жоғары мәні қабылдайды, тең белсенді кедергісіне резистора:
Z = Zmax = R.
Фазалық ығысу φ арасындағы ток және кернеуі кезінде қосарлас резонансе нөлге тең. Біз білеміз, тұжырымын үшін Ом заңын тізбектің тұрақты ток, ол былай дейді, бұл ток мұндай тізбекте тура пропорционалды кернеу тізбегінің элементінде және кері пропорционалды кедергісіне осы элементтің тұрақты токқа, протекающему ол арқылы.
Алайда зерделеу кезінде айнымалы ток тізбегін белгілі болды, бұл көрсетеді басқа элементтер тізбегінің белсенді кедергісі, элементтері бар тізбектер деп аталатын реактивным кедергісі, яғни индуктивтілік және сыйымдылық (катушкалары мен конденсаторлар).
Шынжырдың құрамында тек белсенді қарсылық фаза ток әрқашан сәйкес келеді фазасына кернеу (1-сур.), яғни фазалардың ығысу ток және кернеу тізбегінде таза белсенді кедергісі нөлге тең.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *